Tuesday, November 22, 2011

Akwatek & Akwadyne

Let's share some info on what is Akwatek & Akwadyne. Below are the infos.

Akwatek

Akwatek is a unique and revolutionary patented process applied to fiber, yarn or fabrics of 100% polyester (both for knits and wovens) creating a high performance fabric to help the body manage it’s moisture and control its internal temperature, thus reducing thermal stress on the body.

This revolutionary process actually duplicates and enhances the thermo regulatory actions of the body. It is unlike other capillary action fabrics that need to be worn close to the skin to transport moisture.

Akwatek in Premium Beautiful corset pulls moisture away from the body much faster than capillary action fabrics. Therefore, wearing Premium Beautiful made of Akwatek fiber is very comfortable in any weather – hot or cold!

Further test results show that Akwatek continues and improves evaporation of water even after repeated washings.

Akwatek keeps the wearer cool in warm temperatures, and warm in cold temperatures, making Premium Beautiful corset the only multi-seasonal performance corset. You can wear Premium Beautiful in any weather!


-Is not a coating but a process that brings about a permanent change to polyester

-Will never wash off or wear off

-Leaves no chemicals – or chemical residues on fabric

-Acts as an extension of the skin – improving thermal regulation

-Does not have to be close fitting – or next to the skin to do its job

-Has anti-bacterial barrier that helps to control odor

-Thermal regulation in that it adjusts to the body’s needs, providing cooling properties in HOT conditions and warming properties in COLD conditions

Akwadyne

Akwadyne is a finish that is applied to nylon based fabrics to help warm or cool the body during outdoor activity.

Akwadyne pulls moisture away from the body, and creates a vapour barrier that cools the body in warm temperatures, and warms the body in cold temperatures.

Unlike most moisture transport fabrics that rely on fabric construction or chemical coatings to pull sweat away from the body, Akwadyne modifies the molleculer structure of the fiber providing a “chemical magnet” which uses the inherent properties of water to move it away from the body as needed.

Termed “electrochemical transport”, this process separates and moves molecules of water using the positive and negative charges contained in each individual molecule. As a result, garments made of Akwadyne® can heat one area of the body while cooling another.

1 comment:

 1. Quỷ đạo nhân lúc này kêu to liên tục, chỉ thấy thân hình hóa thành một mảnh Thanh Quang, quang mang thanh sắc ngưng tụ thành một vài Thanh Quang quỷ ảnh, toàn thân dữ tợn đáng sợ, Thanh Quang tràn ngập, như một tòa núi nhỏ, đạp đất mà đứng, thẳng đánh trời cao, khó trách hắn tên là Quỷ đạo nhân.

  - Hừ, đều chết cho ta.

  Thượng Dương đạo dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữnhân sắc mặt trầm xuống, một tiếng hừ lạnh, La Thiên Tru Ma Trận pháp lực bành trướng, mãnh liệt mà ra, điên cuồng thổi quét tới Thượng Quang tán nhân, Quỷ đạo nhân.

  - Lang Lễ, chuẩn bị, chúng ta đi trước.

  Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, hắn có thể rời khỏi, Nhạc Thành vẫn không phải lo lắng, bởi vì chính mình còn có con bài chưa lật, tác dụng Thần Nông đỉnh lớn nhất liền thể hiện ở luyện chế đan dược cùng phương diện phá trận, có Thần Nông đỉnh ở trên người, muốn đi, cũng không quá khó khăn, nhưng có lẽ phải bại lộ ra Thần Nông đỉnh ở trên người của mình.

  ReplyDelete